Модата през вековете

Модата през вековете
02/2/17

За историята на човечеството може да се съди по историята на облеклото. Нещо повече. Изключено е да се обхване историческото развитие на материалната и духов¬ната култура, като се игнорира или подцени модата. Едва ли има нещо друго, което така вярно и прецизно да съхранява историческите промени, като облеклото на хората. Облеклото в първобитното общество Не е трудно да се отгатне защо е толкова оскъдна информацията и така анемични све¬де¬нията за начина на обличане на пещерните ни прадеди. Много хилядолетия, които ни делят от началото на човешката история – от времето на първобитно – общинния строй – затрудняват точния и прецизен опис на дрехите и външността на хората тога¬ва. Затова и представите за първобитното облекло в някои отношения имат опреде¬л¬е¬но хипотетичен характер. Началото на облеклото датира от времето на късния палеолит и неолита. Според нас началото на човешкото облекло е органически обвързано с началото на човешкото общество. Облеклото в първобитното общество е било непретенциозно, със съвсем опрос¬тена “кройка”, предназначено главно да предпазва тялото от студ или горещина, от външните влияния и да обслужва трудовата дейност на хората. В каменния век те са се занимавали предимно с лов и риболов. За направата на облеклото се използу¬вали обработена или необработена животинска кожа, дървения материал, в това число и кората на дърветата, животинските кости, перата на птиците, листата, тревите и пр. Преди човечеството да открие иглата и шева, частите на дрехите се закрепвали по между си с помощта на връзки или примитивни закопчалки. Съдейки по появата на костените игли, науката е на мнение, че първобитното “шивачество” е възникнало през времето на късния палеолит, а тъкането на дрехи – през неолита. Жените, които се занимавали със стопанството, готвели, шиели дрехи, събирали плодове, грижели се за домакинството, покривали долната част на тялото си с камба¬новидна пола, носели надбедреник, както между впрочем и надбедрената превръзка на мъжете. Горната част на женското облекло по това време изглежда още не е добила обичайния си вид. Мъжете носели пояс, колан и къси или три четвърти панталони, кои¬то някои изследователи сравняват с познатия на всички голф. За връхно облекло те използвали кожи, които намятали като плащове. Украшенията, които са носели в първобитното общество ( зъби от мамонти и дру¬¬ги животни, мидени черупки, верижки, висулки и пр.), били белег и за мъжество, и за ловно майсторство. Те също служели и за амулети в правенето на магии, в омилос¬тивяването на природните сили. Дрехите, макар и примитивни, са били функционални, семпли и еднородни. За облеклото в Древен Египет съдим най вече по запазените стенописи и скулптори, но като се има в предвид силния консерватизъм на тогавашните творци и тения консерватизъм, то представянето на облеклото най вероятно изостава от реал¬ните промени в тогавашната мода. Основният материал за изработката на тъкан бил лена. Ленът е много древна култура в Египет и египтяните вярвали, че боговете носели ленени дрехи, още преди да слязат на земята. Вълната се използвала рядко, тъй като животновъдството било слабо развито. Една от характерните части на древното египетско облекло е декора¬тив¬ната яка „горгерен”, носена и от двата пола. Тя представлява ярко украсен с бро¬дерии и инкрустации сноп от ленти, които се слагат директно около врата и раменете. В някои случаи се слага и върху бяло наметало. Египтяните използвали и кожи. Древна Гърция Класическото гръцко облекло е в драпиран стил, като в дрехите почти липсват шевовете. Жените и мъжете се обличат по подобен начин. Дрехата в класическа Гърция била съвсем естествена. Тя нямала никаква кройка и подплънки. Представлявала правоъгълно парче плат с различни размери, което се драпирало по различен начин и се прехващало с декоративни игли и ленти.Семплата дреха имала голямо разнообразие в нейната употреба в зависимост от въоръжението на този, който я носи. Древен Рим В Римското облекло има строго маркирани зони, очертаващи различните социални прослойки. Определени цветове, материи и модели са запазени за аристокрацията, а други – за гражданите. Тогата е най-известната римска дреха. Тя представлява голямо парче плат увито около тялото като плащ. Съществували определени модели и цветове тоги, които отразяват различната йерархия в обществото. Цветовете и били знак за социална принадлежност. Белия цвят бил запазен за висшите класи, кафявия или не оцветения за останалите. Дамското облекло в Рим наподобява много това в Древна Гърция. Византия След падането на Западната Римска империя, Константинопол става столица на християнската империя Византия. Близостта на Византия до близкия изток дава своето отражение и там започват да се прокрадват нотки на влияние от Персия и Анатолия – появява се скрепване с шев, дрехите стават по-прилепнали към тялото с по-богати орнаменти върху тях и с повече бижута. Византийската дреха започва да се отличава с голям разкош. Византийският император Юстиниян се опитал да отклони пътя на коприната, който тогава минавал през Персия, но не успял. По-късно той имал невероятния шанс срещу голяма сума да купи технологията на производство. Продали му я двама персийски монаси – мисионери в Китай. Те познавали технологията на добиване и обработка на коприна от копринената буба. В цената влизала не само метода на добив на коприна, но и доставка на копринени буби в Константинопол. От този момент в Европа започнало да се добива копринена нишка, която била суровината за изтъкаването на ценния копринен плат. След като вече Византия имала технологията за добив на коприна, последвал невероятен бум в производството на луксозни копринени платове. В тях се втъкавали обилно златни и сребърни нишки, орнаментите били големи и тежки, изпълващи по-голямата част от дрехата. Византийците взаимствали от египтяните богатата декоративна яка. Крайниците започнали да се обличат с тесни копринени или памучни ръкавици и чорапи – нещо повлияно от християнството, което ще се отразява дълго време в европейската мода. Дрехите в двора били по-пищни от всякога. Те били инкрустирани със скъпоценни камъни и злато и оцветявани в много ярки цветове, предимно в пурпур и нюанси на червеното.

Материалът и снимката са свалени от https://teengirlsadvicefashon.alle.bg/

Add Comment